jubileumstopp 1

Dette nettstedet vises nå i skjermtilpasset versjon. Hovedmenyen finner du sammentrukket under symbolet oppe til høyre.

sideplankeYoga 2 - 3 er en klasse som varer litt lenger og gir deg litt større utfordringer enn trinn 2. Det forventes at du er fortrolig med grunnøvelsene og at kroppen er blitt sterk og smidig nok til å gjøre fysisk krevende yoga over lengre tid.

Du har ro til å være mer tilstede og årvåken. Dermed viser du mer hensyn, og unngår prat eller unødig støy.

Klassen varer 1 time og tre kvarter og består av dynamiske serier med større krav til koordinasjon og balanse. Selv om deler av timen kan være fysisk krevende, bevarer vi roen med lange dype avspenninger, meditasjoner og pusteøvelser.