fbpx

Når du bestiller, sendes faktura til e-post adressen du anga, og du betaler i henhold til denne. Vi mottar ikke kontanter eller kortbetaling.

Salgsbetingelsene nedenfor omhandler salg av frammøtekurs, online-kurs og varer.

Frammøtekurs

Påmelding

Din påmelding bekreftes med e-post fra yogahuset.no. Hører vi ikke fra deg, regner vi påmeldingen som bindende dagen etter sendt bekreftelse. Reserverer du plass for andre, er det du som bestiller som er bundet av påmeldingen.

Avbestilling

Dersom du får vansker med å gjennomføre kurset, må du gi beskjed så raskt som mulig. Vi vil forsøke å komme deg i møte: Kanskje kan en annen overta plassen din, eller du kan ta igjen tapte timer senere.

Fravær

I Yogahuset er du ventet, og plassen din klargjort. Gi alltid beskjed dersom du ikke kan komme. Ved planlagt fravær som reiser og lignende, gi beskjed så tidlig som mulig i forkant.

Tap av timer

Retten til å ta igjen tapte timer gjelder kun for seriekurs (semesterkurs), og avhenger av tidlig fraværsmelding, slik at det er praktisk mulig for andre som ønsker å ta igjen tapte timer å «hoppe inn».

  • Melder du fravær senest dagen før, har du rett til å ta igjen timen på andre seriekurs i perioden kurset ditt varer.
  • Fraværsmelding samme dag gir ikke automatisk denne retten, men vi prøver å være fleksible i håndteringen av denne regelen.

Avlysing

  • Er instruktøren forhindret, kan Yogahuset sette inn vikar. Om det ikke lar seg gjøre og timen blir avlyst, blir du tilbudt å ta igjen tapte timer på andre grupper på tilsvarende nivå. Skulle det være umulig for deg, kan du kreve refusjon av kursavgiften tilsvarende andelen tapte timer.
  • Ved avlysning grunnet ekstraordinær hendelse eller omstendigheter utenfor Yogahusets kontroll, er Yogahuset ikke forpliktet til å erstatte tapte timer. Slike ekstraordinære forhold kan være strømbrudd, krig, opprør, naturkatastrofer eller sykdomsutbrudd (Force Majeur).

Yogamatte

Av hygieniske grunner må du benytte egen yogamatte. Vi har gode matter for salg i Yogahuset.

Drop-in

Drop-in er mulig når det er plass, og avtales på forhånd. Deltakelse forutsetter selvsagt yogaerfaring på tilsvarende nivå som timen du besøker.

Trivselsregler

Yogahusets trivselsregler sikrer deg og andre en god yogaopplevelse. Les dem gjennom med jevne mellomrom.

Online-kurs

Påmelding

Din påmelding bekreftes med e-post fra yogahuset.no. Hører vi ikke fra deg, regner vi påmeldingen som bindende dagen etter sendt bekreftelse. Reserverer du plass for andre, er det du som bestiller som er bundet av påmeldingen.

Avbestilling

Avbestilling av et online-kurs gir ikke rett til refusjon eller rett til å delta på et annet kurs.

Tap av timer

Ved kjøp av online-kurs kan du ikke «ta igjen» timer du ikke deltok på.

Avlysing

  • Er instruktøren forhindret, kan Yogahuset sette inn vikar. Om det ikke lar seg gjøre og timen blir avlyst, blir du tilbudt å ta igjen tapte timer på kurs med tilsvarende nivå. Skulle det være umulig for deg, kan du kreve refusjon av kursavgiften tilsvarende andelen tapte timer
  • Ved avlysning grunnet ekstraordinær hendelse eller omstendigheter utenfor Yogahusets kontroll, er Yogahuset ikke forpliktet til å erstatte tapte timer. Slike ekstraordinære forhold kan være strømbrudd, internettbrudd, krig, opprør, naturkatastrofer eller sykdomsutbrudd (Force Majeur).

Abonnement

Kjøp av abonnement er bindende ut abonnementsperioden. Det gis ikke refusjon om du mangler anledning til å følge kurs i perioden.

Varer

Salg av varer skjer i henhold til forbrukerkjøpsloven, som gir 2 års garanti mot produksjonsfeil. Garantien dekker ikke slitasje forårsaket av ordinær bruk, eller feil som skyldes ulykkeshendelse eller gal håndtering.

Gavekort

gavekort trykkEt gavekort fra Yogahuset kan bli en gave for livet.
Gi en gave som gir forandring!

Hør mantrasang i Yogahuset

Asatoma, Yoga 2, 13/2 2020
Guru Ram Das, Yoga 2, 12. april 2019

Se video fra Yogahuset

Dragedans

Oppskrifter

herbs250Hva du spiser og hvordan du føler deg henger nøye sammen.
Se våre oppskrifter.