fbpx

Påmelding

Din påmelding bekreftes med e-post fra yogahuset.no. Hører vi ikke fra deg, regner vi påmeldingen som bindende dagen etter sendt bekreftelse. Reserverer du plass for andre, er det du som bestiller som er bundet av påmeldingen.

Avbestilling

Dersom du får vansker med å gjennomføre kurset, må du gi beskjed så raskt som mulig. Vi vil forsøke å komme deg i møte: Kanskje kan en annen overta plassen din, eller du kan ta igjen tapte timer senere.

Fravær

I Yogahuset er du ventet, og plassen din klargjort. Gi alltid beskjed dersom du ikke kan komme. Ved planlagt fravær som reiser og lignende, gi beskjed så tidlig som mulig i forkant.

Tap av timer

Retten til å ta igjen tapte timer avhenger av tidlig fraværsmelding, slik at det er praktisk mulig for andre som ønsker å ta igjen tapte timer å «hoppe inn».

  • Melder du fravær senest dagen før, har du rett til å ta igjen timen senere i semesteret.
  • Fraværsmelding samme dag gir ikke automatisk denne retten, men vi prøver å være fleksible i håndteringen av denne regelen.

Tapte timer kan bare tas igjen på semesterkurs i samme semester.

Avlysing

Er instruktøren forhindret, kan Yogahuset sette inn vikar. Om det ikke lar seg gjøre og timen blir avlyst, blir du tilbudt å ta igjen tapte timer på andre grupper på tilsvarende nivå. Skulle det være umulig for deg, kan du kreve refusjon av kursavgiften tilsvarende andelen tapte timer.

Avlysing som følge av ekstraordinære forhold

Ved avlysning grunnet ekstraordinær hendelse eller omstendigheter utenfor Yogahusets kontroll, er Yogahuset ikke forpliktet til å erstatte tapte timer. Slike ekstraordinære forhold kan være krig, opprør, naturkatastrofer eller sykdomsutbrudd (Force Majeur).

Rabatt semesterkurs

Hvis du melder deg på flere "hele" semesterkurs i samme semester, trekkes mengderabatt fra kursprisen.
Om du melder på husstandsmedlem i tillegg til deg selv, trekkes familierabatt fra kursprisen.

Miljøbonus

Dersom du går, sykler eller samkjører til yoga, ber du om at dette registreres ved frammøte. Ved tilstrekkelig antall miljøvennlige frammøter får du tilbud om gratisplass på hendelser i Yogahuset etter semesterslutt.

Betaling

Faktura blir sendt e-post adressen du anga ved påmelding, og du betaler i henhold til denne. Vi mottar ikke kontanter eller kortbetaling i Yogahuset.

Yogamatte

Av hygieniske grunner må du benytte egen yogamatte. Vi har gode matter for salg i Yogahuset.

Drop-in

Drop-in er mulig når det er plass, og avtales på forhånd. Deltakelse forutsetter selvsagt yogaerfaring på tilsvarende nivå som timen du besøker.

Trivselsregler

Yogahusets trivselsregler sikrer deg og andre en god yogaopplevelse. Les dem gjennom med jevne mellomrom.

Gavekort

gavekort trykkEt gavekort fra Yogahuset kan bli en gave for livet.
Gi en gave som gir forandring!

Hør mantrasang i Yogahuset

Ad Guray, opptak Yoga 3, juni 2019
Asatoma, Yoga 2, 13/2 2020

Se video fra Yogahuset

Dragedans

Oppskrifter

herbs250Hva du spiser og hvordan du føler deg henger nøye sammen.
Se våre oppskrifter.